nomenuandupperbar: nee

Act! CRM implementatie

Een CRM implementatietraject wordt vaak onderschat. Vreemd, want het succes van de organisatie is voor een groot gedeelte afhankelijk van een goed CRM systeem.

Neem contact met ons op

TendenZ hecht veel waarde aan een gestructureerde CRM implementatie

TendenZ hecht dan ook grote waarde aan een gestructureerd en bewezen implementatie traject, waarbij wij aandacht besteden aan alle facetten die nodig zijn voor een geslaagde CRM implementatie binnen elke organisatie. Hierbij kun je denken aan onder andere de volgende stappen;

Een gedegen advies voorafgaand aan de CRM implementatie

Voorafgaand aan de implementatie nemen nemen wij alle eisen en wensen met je door. Hierbij denken onze gecertificeerde Act! CRM consultants en Act! CRM adviseurs uiteraard met je mee om zo tot een optimaal advies te komen. Op basis van dit voortraject kunnen wij gelijk kijken welke Act! CRM versie het meest geschikt is, wat de wensen rondom Act CRM op uw mobiel zijn en of er integraties / koppelingen zijn die bijdragen een optimale omgeving.

Een duidelijke communicatie tijdens de CRM implementatie

Bij de CRM implementatie wordt vaak een administrator/contactpersoon aangewezen die als aanspreekpunt voor onze Act! CRM consultants dient voorafgaand en tijdens het implementatie traject. Deze administrator is vaak geen systeembeheerder, maar een medewerker die het bedrijfsproces goed kent en na oplevering binnen de organisatie als aanspreekpunt kan dienen. Tijdens de CRM implementatie worden de verschillende stappen van de implementatie continu doorgenomen met de administrator(s) en dit gebeurd uiteraard ook bij de algehele oplevering van de CRM implementatie

Act! CRM training

Bij een optimale CRM implementatie adviseren wij een Act! CRM training voor de gebruikers. Tijdens deze training ligt de nadruk op het bedrijfsproces, waarbij we werken met aansprekende voorbeelden en tevens de nadruk leggen op de voordelen die Act! CRM biedt voor alle gebruikers en de organisatie als geheel. Deze werkwijze draagt bij aan een optimaal draagvlak onder de gebruikers. Naast de Act! CRM training geven wij de administrators binnen de organisatie extra kennis bij waarmee ze de Act! omgeving eenvoudig zelf kunnen beheren, nieuwe velden/lay-outs kunnen aanmaken, rechten kunnen toekennen, imports kunnen doen etc. Mochten er specifieke behoeften zijn dan kunnen wij de Act! trainingen daar eenvoudig op aanpassen.  

Evaluatie en optimalisatie

Wanneer je na de oplevering en de Act! training er enkele weken mee gewerkt hebt, plannen wij graag nog een evaluatie moment in en kunnen wij, wanneer nodig, de Act! processen nog enigszins bijschaven.

Een dergelijk stappenplan bij een CRM implementatie zorgt ervoor dat Act! CRM goed wordt ingericht en optimaal bijdraagt een de groei van je organisatie.

CRM implementatie stappenplan

Hieronder ziet u het stappenplan dat wij hanteren bij de Act! CRM implementatie

 


Hoe kies je de beste CRM Oplossing?

Wij informeren je graag over de nieuwtjes rondom onze product- en dienstverlening. Wil je hiervan op de hoogte blijven?

"Door de Act! Certified Consultant werden we vervolgens goed begeleid bij de implementatie van het systeem, wat een grote operatie was. Dat beviel goed; de organisatie is goed bereikbaar, laagdrempelig en denkt intensief mee over allerlei alternatieve oplossingen.”

- Sonja Duijnhoven, Color Business Centers