Klachtenformulier

Klachten

Heeft u een klacht, dan kunt u die bij ons indienen via klachten@tendenz.nl. Uw klacht zal uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Klachtenformulier